logo pro-familia
Telefon kontaktowy 12 43 850 95

Zorganizowane imprezy sportowe

T.K.S Pro-Familia Wojaszówka

XIV Międzynarodowy RODZINNY TURNIEJ W TENISIE STOŁOWYM PRO FAMILIA CUP 2012 Zdjęcia

KATEGORIA AMATORSKA RODZIC + DZIECKO DO 16 LAT

 1. Shik Miroslav, Shik Miroslav (Spisske Bystre/Słowacja)
 2. Sojczak Jan i Sojczak Filip (Kamienica/Słowacja)
 3. Urbanik Krzysztof i Urbanik Wiesław (Leżajsk)
 4. Wiśniewski Piotr i Wiśniewski Karol (Krosno)
 5. Klocek Krzysztof i Klocek Kamil (Łętownia)
 6. Ligęska Aleksander i Ligęska Sebastian (Dębica)
 7. Maciąg Sławomir i Maciąg Andżelika (Stalowa Wola)
 8. Konkulovska Iryna i Konkulovska Andreii (Lwów/Ukraina)
KATEGORIA AMATORSKA RODZIC + DZIECKO POWYŻEJ 16 LAT
 1. Furmankiewicz Henryk i Furmankiewicz Paweł (Iskrzynia)
 2. Yaremko Yevheniy i Yaremko Rostislav (Lwów/Ukraina)
 3. Marszał Stanisław i Marszał Wojciech (Moderówka)
 4. Wszołek Ryszard i Wszołek Anastazja(Góra Ropczycka)
 5. Drobek Bogdan i Drobek Kamil (Głowienka)
 6. Ruta Andrzej i Ruta Michał (Czarna k Rzeszowa)
 7. Albrycht Zbigniew i Albrycht Ilona (Rogi)
 8. Władyka Jan i Władyka Krzysztof (Turze Pole)
KATEGORIA OTWARTA – OPEN RODZIC + DZIECKO DO 16 LAT
 1. Janik Tomasz + Angelika (Kraków)
 2. Gombik Jozef + Jakub (Presov/Słowacja)
 3. Matusiak Krzysztof i Matusiak Łukasz (Słopnice)
 4. Broda Jacek i Broda Konrad (Rzeszów)
 5. Rysz Wiesław i Rysz Norbert (Rogi)
 6. Kasperkiewicz Janusz i Kasperkiewicz Monika (Szczawa/Limanowa)
 7. Iwanko Ladislav i Iwanko Dawid (Poproć/Słowacja)
 8. Guman Martin i Guman Adam (Poproć/Słowacja)
KATEGORIA OTWARTA – OPEN RODZIC + DZIECKO POWYŻEJ 16 LAT
 1. Ramenda Krzysztof i Ramenda Adam (Bielsko Biała)
 2. Wojdyła Tadeusz i Wojdyła Damian (Kołaczyce)
 3. Dudek Adam i Dudek Radosław (Szerzyny)
 4. Biłyy Orest i Biłyy Rostislav (Lwów/Ukraina)
 5. Kolanko Jacek i Kolanko Paweł (Bratkówka)
 6. Talar Paweł i Talar Konrad (Szczawa/Limanowa)
 7. Bolsęga Henryk i Bolsęga Paweł (Słopnice)
 8. Jamrogiewicz Wojciech i Jamrogiewicz Rafał (Jedlicze)

Po raz czternasty Towarzystwo Sportowe Pro–Familia było organizatorem Międzynarodowego Rodzinnego Turnieju w Tenisie Stołowym Pro-Familia–Cup 2012. Turniej odbył się 27.05.2012 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Frysztaku.
W zawodach uczestniczyło 52 rodziny ( 104 osoby ) z woj. podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego w trzech kategoriach wiekowych.
Drużyny z ośmiu okręgów słowackich (Presov, Śvidnik, Dubovica, Kamienica, Udavske, Snina, Spisske Bystre, Keżmarok) – 14 rodzin.
Drużyny z Ukrainy (Lwów, Żołkwa) – 12 rodzin.
Oprócz rodzin gościliśmy rodziny towarzyszące, które przyjechały dopingować swoich zawodników, oraz władze samorządowe z patronackich jednostek.

Zawody zostały dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Woj. Podkarpackiego w Rzeszowie.
Honorowe Patronaty nad Turniejem objęli

 • Poseł na Sejm R.P .Stanisław Piotrowicz
 • Poseł na Sejm R.P.Piotr Babinetz
 • Marszałek Woj. Podkarpackiego Mirosław Karapyta
 • W-ce przewodniczący Sejmiku Dariusz Sobieraj
 • Starosta powiatu krośnieńskiego Jan Juszczak
 • Starosta powiatu strzyżowskiego Robert Godek
 • Wójt Gminy Jasło Stanisław Pankiewicz
 • Wójt Gminy Wojaszówka Sławomir Stefański
 • Wójt Gminy Frysztak Jan Ziarnik
Promocję nad Turniejem objęła Czarnorzecko – Strzyżowska Lokalna Grupa Działania w Strzyżowie która zorganizowała stoisko promocyjno – informacyjne, dofinansowała i ufundowała nagrody rzeczowe w turnieju. Dla najlepszych drużyn które zajęły od pierwszego do czwartego miejsca w poszczególnych kategoriach ufundowano grawerowane puchary szklane, profesjonalny sprzęt sportowy deski i okładziny tenisowe

Fundatorami nagród byli
 • Starostwo Powiatowe w Krośnie
 • Starostwo Powiatowe w Strzyżowie
 • Urząd Gminy Frysztak
 • Gmina Wojaszówka
 • GOKiR Wojaszówka
Zakwaterowanie rodzin z Ukrainy, Słowacji, rodzin z małopolski, śląska dofinansowali:
 • Urząd Marszałkowski w Rzeszowie
 • prywatni sponsorzy
Dla wszystkich rodzin i uczestników turnieju ufundowane zostały pamiątkowe nagrody – wazony szklane, wyroby szklane. Sponsorami nagród byli
 • Krośnieńskie Huty Szkła – Krosno
 • Huta Szkła Jasło.
Dla rodzin ze Słowacji oraz małopolski Uzdrowisko Iwonicz ufundowało nagrody kosmetyczne – produkty uzdrowiskowe.
W otwarciu turnieju uczestniczyli
 • Senator R.P Stanisław Piotrowicz
 • Starosta Powiatu Strzyżowskiego Robert Godek
 • Starosta powiatu krośnieńskiego Jan Juszczak
 • zastępca wójta gminy Wojaszówka Grzegorz Makara
 • przedstawiciel Czarnorzecko–Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania w Strzyżowie Damian Kut
 • Inspektor Wydziału Oświaty i Sportu Gminy Jasło Marek Zajchowski
Powitali oni wszystkich uczestników życząc wspaniałej rywalizacji sportowej i dobrej zabawy. Pogratulowali głównemu organizatorowi wytrwałości w kontynuowaniu turnieju. W ceremoni zamknięcia turnieju i nagradzaniu najlepszych rodzin w poszczególnych kategoriach uczestniczyli
 • W – ce Starosta Powiatu krośnieńskiego Andrzej Guzik
 • radny powiatu krośnieńskiego Andrzej Dziugan
 • Wójt gminy Wojaszówka Sławomir Stefański
 • przedstawiciel LGD w Strzyżowie Damian Kut
 • Sekretarz Gminy Wojaszowka Iwona Stefanik
 • Kierownik Ośrodka szkolenia kierowców Mariusz Kielar
Towarzystwo składa podziękowania dla Pani Dyr. Ośrodka w Frysztaku – Agacie Wyciślak za przygotowanie obiektu, zakwaterowania, wyżywienia uczestników, rodzin, gości podczas turnieju. Podziękowania dla obsługi ośrodka: wychowawców, pracownic stołówki i wszystkich osób z Towarzystwa Sportowego Pro-Familia pomagających w przygotowaniu i zakończeniu turnieju.
Głównymi sędziami turnieju byli Pan Henryk Oleksiuk, Mieczysław Niemiec, Tomasz Pasterniak, Lesław Mocek, Jan Wnęk. W trakcie turnieju uzgodniono kontynuację dalszych kontaktów w tenisie pomiędzy organizatorem T.S.Pro-Familia a ośrodkami Tenisa na Słowacji -Kamienica, Keżmerok, Spisske Bystre i Ukrainą- Żołkwa, Lwów.
Głównymi sponsorami turnieju były firmy: ZRG KROSNO, PGNiG SANOK, Cell Fast Krosno, KPB KROSNO, Remondis KROeko KROSNO, INVEST PROFIL BAJDY, JAFAR JASŁO, ZPRE Jedlicze Alior Bank Krosno, PRiD Krosno, Naftomet krosno, Naftomontaż Krosno, Huta szkła Jasło
Pozostali sponsorzy: Zambet Odrzykoń, Uzdrowisko Iwonicz, Mariusz Kielar – Duet Ustrobna, LUKS GRANIT Ustrobna, ROKSANA Strzyżów, Delikatesy Centrum Wiśniowa, Delikatesy Centrum Frysztak, Atos – sklep obuwniczy Krosno, Lumex Krosno, Biuro Service Krosno, Transport – Bodek Wojaszówka, Zielony koszyk Frysztak, AL-MAR Sp.z o.o.Krosno. Zakład budowlany – Wacław Drogoń – Frysztak, Warsztat diagnostyki samochodowej – Wacław Salamon Frysztak, Piekarnia Steczkowska Frysztak, Radny powiatu krośnieńskiego Andrzej Dziugan

Tegoroczny Turniej w opinii obserwatorów i sędziów stał na bardzo wysokim poziomie sportowym. Przyjazd rodzin z różnych regionów naszego kraju i rodzin zagranicznych na tegoroczny turniej jest doskonałą promocją Powiatu krośnieńskiego, strzyżowskiego, Gminy Wojaszówka, Frysztak i Jasło.

XII MIĘDZYNARODOWy RODZINNy TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI W PIŁCE SIATKOWEJ PRO-FAMILIA CUP 2011 Zdjęcia

Międzynarodowa Siatkówka z 'Pro–Familią' Wojaszówka-Niepla

Po raz dwunasty Towarzystwo Sportowe Pro-Familia było organizatorem rodzinnego turnieju Niepodległości w Piłce Siatkowej. Zawody odbyły się 27 listopada 2011 w obiektach sportowych w szkole podstawowej w Wojaszówce i w szkole podstawowej w Niepli (gmina Jasło).
Na starcie stanęło 11 zespołów z woj. podkarpackiego:

 • Foto-Hurt Rzeszów
 • Izol–Mont Rzeszów
 • Marmex Czudec
 • Fox Rzeszów
 • UKS Dukla
 • reprezentacja Wojaszówki
 • reprezentacja Łęk Strzyżowskich
 • reprezentacja Przybówki
 • reprezentacja Osobnicy
 • Beskid Iwonicz
 • SKM Kopytowa
Po raz pierwszy gościliśmy zespół z Ukrainy: Stary Sambor.

Honorowe Patronaty nad turniejem objęli:
 • Posłowie na Sejm R.P Stanisław Piotrowicz i Piotr Babinetz
 • Wiceprzewodniczący Sejmiku – Dariusz Sobieraj
 • Starosta powiatu krośnieńskiego – Jan Juszczak
Oprócz stałych uczestników, którzy startowali już po raz jedenasty dołączyły nowe zespoły mające w swych składach po kilku członków rodziny, gdyż właśnie udział rodzin w danym teamie jest warunkiem sine quanon uczestnictwa. Otwarcia turnieju dokonał Starosta powiatu krośnieńskiego Jan Juszczak. W otwarciu uczestniczyli również Zastępca Wójta Gminy Wojaszówka Grzegorz Makara, Inspektor wydziału oświaty i sportu powiatu jasielskiego Marek Zajchowski, przedstawiciel Czarnorzecko – Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania w Strzyżowie – Damian Kut, Radni powiatu krośnieńskiego Jan Krygowski, Andrzej Dziugan. Otwierając turniej Starosta podziękował organizatorom za kontynuację turnieju, podkreślając jednocześnie o słuszności włączania się samorządów w tego rodzaju imprezy. Podziękował gościom ze Słowacji i Ukrainy za przybycie na turniej i kontynuację wspólnych kontaktów na płaszczyżnie sportowej. Dziękując organizatorom za dwunasty już turniej życzył wytrwałości w następnych imprezach rodzinnych. Drużyny zostały podzielone na cztery grupy, a każda grupa liczyła po trzy drużyny. W grupowych eliminacjach drużyny rywalizowały systemem każdy z każdym. Do drużyn, które w ostatnim turnieju zajęły miejsca od 1 do 3 a były to drużyny Foto-Hurt Rzeszów, SKS Dukla, Osobnica, i drużyna z Ukrainy Stary Sambor dolosowano pozostałe drużyny.
W szkole podstawowej w Wojaszówce wystąpiły:
Grupa A:
 • Foto-Hurt Rzeszów
 • Marmax Czudec
 • Przybówka
Grupa B:
 • Stary Sambor
 • Beskid Iwonicz Zdrój
 • Wojaszówka
W szkole podstawowej w Niepli wystąpiły:
Grupa C:
 • reprezentacje SKS Dukla
 • Kopytowa
 • Fox Rzeszów
Grupa D:
 • Osobnicy
 • Izol – Mont Rzeszów
 • Łęki Strzyżowskie
Do finału awansowali zwyciężcy poszczególnych grup który został rozegrany w szkole w Wojaszówce.

Mech Finałowy:
Zwycięzcą turnieju została drużyna Foto Hurt-Rzeszów która pokonała w finale drużynę z Osobnicy 2-0 w setach 25-10, 25-20. Trzecie miejsce zajął zespół SKS Dukla który pokonał drużynę z Wojaszówki 2-0 w setach 25-18, 25-20.
Wyniki meczów półfinałowych:

 1. Foto-Hurt Rzeszów - Wojaszówka: 2-0 (15-10, 15- 12, ...)
 2. Osobnica - Dukla: 2-1 (15-11, 10-15, 15-13)
Końcowa kolejność turnieju 8 najlepszych drużyn
 1. Foto-Hurt Rzeszów.
 2. SKS Osobnica
 3. SKS Dukla
 4. WKS Wojaszówka
 5. Marmex Czudec
 6. Izol – Mont Rzeszów
 7. Beskid Iwonicz Zdrój
 8. LKS Przybówka
Reprecentacja Foto-Hurt wystapiła w składzie:
 • Michał Środa
 • Marcin Środa
 • Tomasz Środa
 • Andrzej Wielgosz
 • Grzegorz Denega
 • Rafał Kozian
 • Grzegorz Kasprzyk
 • Mirosław Szalacha
 • Małgorzata Kopiec
 • Karolina Sikora
Reprezentacja Osobnicy wystąpiła w składzie:
 • Paweł Pyznar
 • Bartosz Pyznar
 • Krzysztof Zabawa
 • Krzysztof Piątek
 • Mateusz Augustyn
 • Mikołaj Szydło
 • Mateusz Wolski
 • Mateusz Ziomber


Drużyna SKS Dukla wystąpiła w składzie:
 • Damian Wiernusz
 • Kamil Wiernusz
 • Konrad Piróg
 • Dominik Piróg
 • Maciej Chłap
 • Michał Okarma
 • Zbigniew Mosoń
 • Bartłomiej Jerzyk
 • Konrad Filip
 • Wojciech Nowak

Reprezentacja z Wojaszówki grała w składzie
 • Michał Niemiec
 • Michał Juda
 • Michał Lipka
 • Jerzy Lipka
 • Michał Rospond
 • Bartosz Smolik
 • Robert Leńczyk
 • Krzysztof Spiech
 • Przemysław Słowik
 • Kamil Młodzianowski
 • Tomasz Józefczyk
Składy drużyn z gminy Wojaszówka występujących w turnieju
Reprezentacja Przybówki:
 • Piotr Witkoś
 • Michał Witkoś
 • Aleksandra Witkoś
 • Michał Krok
 • Waldemar Błażejowski
 • Paweł Chmura
 • Piotr Such


Reprezentacja Łęk Stzyżowskich:
 • Łukasz Sieczkowski
 • Krzysztof Sieczkowski
 • Damian Rec
 • Lucjan Rec
 • Łukasz Wiśniowski
 • Tomasz Makara
 • Mariusz Kucharzyk
 • Jakub Krawczyk
 • Krzysztof Czaja

Tegoroczny turniej zaszczycił swoją obecnością reprezentant Polski w Piłce Siatkowej zawodnik Asseco Resovia Rzeszów Grzegorz Kosok. Sympatycy piłki siatkowej przybyli na turniej otrzymali od zawodnika Resovii autografy. Emocje finałowego meczu z olbrzymim zainteresowaniem oglądali również samorządowcy z powiatu krośnieńskiego oraz gminy Jasło i gminy Wojaszówka. Poseł na Sejm R.P Piotr Babinetz, Przewodniczący Rady Powiatu krośnieńskiego Andrzej Krężałek, Wójt Gminy Wojaszówka Sławomir Stefański, Inspektor wydziału sportu powiatu krośnieńskiego Grażyna Ostrowska, Inspektor wydziału oświaty i sportu powiatu jasielskiego Marek Zajchowski, Radny powiatu krośnieńskiego Andrzej Dziugan. Wręczali oni też nagrody i puchary dla najlepszych drużyn, ufundowane przez swoje samorządy. Nad sprawnym przebiegiem całego turnieju czuwali sędziowie w osobach: Andrzej Zajchowski, Janusz Eustachiewicz – sędzowie główni oraz Jerzy Słowik, Janusz Próchnik. Patronat medialny nad imprezą objęły Tygodnik Nowe Podkarpacie, Gazeta Codzienna - Nowiny,Nasz Powiat Krosno, Kurier Gminny - Wojaszówka.
Sponsorami Turnieju byli:

 • ZRG Krosno
 • PGNiG Sanok
 • Firma CELL-FAST Krosno
 • KPB Krosno
 • Remondis KROeko – Krosno
 • Invest Profil – Bajdy
 • PRID Krosno
 • Foto-Hurt Rzeszów
 • Naftomontaż Krosno
 • Naftomet Krosno
 • Jafar Jasło,
 • Luks-Granit Ustronna
 • Wenta Frysztak
 • PGNiG – Gazownia Jasielska
 • PNiG Jasło
 • Huta Szkła Jasło
 • PBDiM Jasło
 • Transport Bodek Wojaszówka
 • Firma Budowlana Drogoń – Frysztak
 • Splast – Jedlicze,
 • Delikatesy Centrum – Bratkówka
 • Duet – Ustrobna Mariusz Kielar
 • Radny powiatu krośnieńskiego Andrzej Dziugan i Jan Krygowski
 • Mariusz Kielar – Duet Ustrobna
 • Delikatesy Centrum – Łęki Strzyżowskie
 • Piekarnia Żaneta – Bajdy
Promocja turnieju: Czarnorzecko – Strzyżowska Lokalna Grupa Działania w Strzyżowie.
Dla wszystkich drużyn organizatorzy przygotowali wspaniałe grawerowane puchary okolicznościowe, nagrody rzeczowe w postaci piłek siatkarskich, dyplomy. Organizatorzy turnieju a szczególnie Prezes T.S.Pro-Familia gorące podziękowania za udzieloną pomoc korzystając z łam 'Nowego Podkarpacia' Agnieszce Król, Elżbiecie Mazur, Małgorzacie Wujkowskej, Andrzejowi Skokowi, Adamowi Jaworskiemu, Hubertowi Cubuli. Osobne podziękowania kieruje Prezes do dyrekcji oraz pracowników szkoły podstawowej w Niepli za pomoc w obsłudze i pomoc przy wydawaniu posiłków – Paniom Maria Macek, Grażyna Faryniarz. Rzeczywiście jest za co dziękować, gdyż stworzona wspólnie przez organizatorów oraz osoby wspomagające atmosfera turnieju, wspaniałe serwowane posiłki, bardzo życzliwe przyjęcie, tworzyły niezwykle rodzinny charakter całego turnieju. Zawody, których celem jest popularyzacja sportu jako dobrej formy animacji rodziny i rodziców, propagowanie zdrowego stylu życia i uświadamiania potrzeby aktywności ruchowej wśród rodzin udowodniła, że oprócz wymiaru sportowego można rodzinnie i zdrowo wypoczywać.

PRO-FAMILY-CUP 2011 ZDJĘCIA
XIII MIĘDZYNARODOWY RODZINNY TURNIEJ W TENISIE STOŁOWYM (Frysztak)

 • KATEGORIA AMATORSKA RODZIC + DZIECKO DO 16 LAT
  1. Piotr Tomoń i Grzegorz Tomoń (Krościenko Wyżne)
  2. Jacek Broda i Konrad Broda (Rzeszów)
  3. Miroslav Shik i Miroslav Shik(Kiżmarok/Słowacja)
  4. Aleksander Ligęska i Sebastian Ligęska (Dębica)
  5. Josef Gombik i Jakub Gombik(Presov/Słowacja)
  6. Anton Pavloti i Filip Pavloti (Humenne/Słowacja)
  7. Bodgan Prucnal i Paulina Prucnal (Stobierna)
  8. Wiesław Urbanik i Krzysztof Urbanik (Leżajsk)
 • KATEGORIA AMATORSKA RODZIC + DZIECKO POWYŻEJ 16 LAT
  1. Daniel Gajdos i Maros Gajdos (Presov/Słowacja)
  2. Jarosław Drożdż i Dariusz Drożdż (Rzeszów)
  3. Witold Nowakowski i Paweł Nowakowski (Gliwice
  4. Paweł Talar i Konrad Talar (Szczawa/Limanowa)
  5. Andrzej Wilk i Grzegorz Wilk (Stobierna)
  6. Kazimierz Skoczylas i Mateusz Skoczylas (Przemyśl)
  7. Peter i Lubomir Pilar (Bardejov/Słowacja)
  8. Andrzej Ruta i Michał Ruta (Czarna/Łańcuta)
 • KATEGORIA OTWARTA (OPEN) RODZIC + DZIECKO DO 16 LAT
  1. Peter Roba i Mateusz Roba (Dubovica/Słowacja)
  2. Michał Kostelnik i Lukas Kostelnik (Śvidnik/Słowacja)
  3. Miroslav Kurecko i Miroslav Kurecko (Svidnik/Słowacja)
  4. Vladimir Noga i Tomasz Noga (Svidnik/Słowacja)
  5. Andrzej Borowiak i Krzysztof Borowiak (Przemyśl)
  6. Jan Władyka i Albert Władyka (Turze Pole)
  7. Tadeusz Wojdyła i Ewelina Wojdyła (Kołaczyce)
  8. Eugeniusz Fic i Paulina Fic (Gogołów)

Po raz trzynasty Towarzystwo Sportowe Pro–Familia było organizatorem Międzynarodowego Rodzinnego Turnieju w Tenisie Stołowym. Pro-Familia–Cup 2011
Turniej odbył się 22.05.20011 r. w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Frysztaku. W zawodach uczestniczyło 68 rodzin (136 osób) z woj. podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego w trzech kategoriach wiekowych. W turnieju wystąpiło 14 rodzin z ośmiu okręgów słowackich (Presov, Śvidnik, Dubovica, Kamienica, Udavske, Snina, Bardejov, Kiżmarok), cztery rodziny z Ukrainy (Lwów, Żokwa, Iwano-Frankowsk). Oprócz rodzin gościliśmy rodziny towarzyszące, które przyjechały dopingować swoich zawodników, oraz władze samorządowe z patronackich jednostek – 58 osób
Zawody zostały dofinansowane przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie. Towarzystwo sklada szczególne podziękowania dla W-ce przewodniczącego Sejmiku Dariusza Sobieraja za pomoc w dofinansowaniu turnieju i objęcia Honorowego Patronatu. Współorganizatorem Turnieju była Czarnorzecko – Strzyżowska Lokalna Grupa Dzialania w Strzyżowie która zorganizowała stoisko promocyjno – informacyjne, dofinansowala i ufundowała nagrody rzeczowe w turnieju. Dla drużyn które zajęły pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach ufundowano puchary a fundatorem nagród był Marszałek Woj. Podkarpackiego Mirosław Karapyta.
Dla 4 najlepszych rodzin w poszczególnych kategoriach przygotowano profesjonalny sprzęt sportowy: deski tenisowe, okładziny tenisowe, grawerowane puchary szklane, dyplomy. Fundatorami nagród były Starostwa Powiatowe w Krośnie, Strzyżowie, Urząd Gminy Frysztak. Gmina Wojaszówka oraz GOKiR Wojaszówka ufundowały nagrody rzeczowe: puchary szklane i opłaciły wykonanie grawerki na pucharach. Zakwaterowanie rodzin z Ukrainy, Słowacji, rodzin z małopolski, śląska dofinansowały Urząd Marszałkowski w Rzeszowie oraz Starostwo Powiatowe w Krośnie. Dla wszystkich rodzin uczestników turnieju organizatorzy przygotowali pamiątkowe nagrody: wazony szklane, wyroby szklane i długopisy. W otwarciu turnieju uczestniczyli Senator R.P Stanisław Piotrowicz, W-ce przewodniczący Sejmiku woj. Podkarpackiego Dariusz Sobieraj, Starosta Powiatu Strzyżowskiego Pan Robert Godek, Starosta powiatu krośnieńskiego Jan Juszczak, zastępca wójta gminy Wojaszówka Grzegorz Makara, W-ce Dyrektor Ośrodka w Frysztaku Maria Pająk, którzy powitali wszystkich uczestników życząc wspaniałej rywalizacji sportowej i dobrej zabawy. Pogratulowali głównemu organizatorowi wytrwałości w kontynuowaniu turnieju. Patronat nad turniejem przyjęli Senator R.P Pan Stanisław Piotrowicz, Marszałek woj. podkarpackiego Mirosław Karapyta, Starosta Powiatu Strzyżowskiego Pan Robert Godek, Starosta Powiatu Krośnieńskiego Pan Ja Juszczak, Wójt Gminy Wojaszówka Pan Sławomir Stefański, Wójt Gminy Frysztak Jan Ziarnik. W ceremoni zamknięcia turnieju i nagradzaniu najlepszych rodzin w poszczególnych kategoriach uczestniczyli Starosta Powiatu Strzyżowskiego Robert Godek, Przewodniczący Powiatu Krośnieńskiego Andrzej Krężałek, Wójt Gminy Wojaszówka Sławomir Stafański, Inspektor Wydziału Edukacji Starostwa PowiatuSstrzyżowskiego Monika Zdunek, W-ce Dyrektor Ośrodka w Frysztaku Teresa Guzy. Towarzystwo składa podziękowania dla Pani Dyr. Ośrodka w Frysztaku Agacie Wyciślak za przygotowanie obiektu, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników, rodzin oraz gości podczas turnieju. Podziękowania dla obsługi Ośrodka: wychowawców, pracownic stołówki i wszystkich osób z Towarzystwa Sportowego Pro-Familia pomagających w przygotowaniu i zakończeniu turnieju.
Głównymi sędziami turnieju byli Pan Henryk Oleksiuk, Mieczysław Niemiec, Jacek Stasz, Lesław Mocek. W trakcie turnieju uzgodniono kontynuację dalszych kontaktów w tenisie pomiędzy organizatorem T.S.Pro-Familia a okresami Śvidnika, Kamienicy, Keżmeroka ze Słowacji oraz Żowkwa, Iwano–Frankowsk z Ukrainy. Głównymi sponsorami turnieju były firmy: ZRG KROSNO, PGNiG SANOK, RBDiM KROSNO, Cell Fast Krosno, KPB KROSNO, KROeko KROSNO, INVEST PROFIL BAJDY, JAFAR JASŁO, PBS SANOK, Naftomet Krosno, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Jaśle, Gamrat Jasło, Huta Szkła Jasło, Zambet Odrzykoń, Uzdrowisko Rymanów Zdrój, Mariusz Kielar – Duet Ustrobna, LUKS GRANIT USTROBNA, ROKSANA STRZYŻÓW, Zakład kamieniarski – Marian Cebula, Zielony Koszyk Frysztak, Zakład budowlany – Wacław Drogoń z Frysztaka, Karczma Kamieniec (Bajdy), Warsztat diagnostyki samochodowej – Wacław Salamon Frysztak, Piekarnia Steczkowska Frysztak.
Tegoroczny Turniej w opinii obserwatorów i sędziów stał na bardzo wysokim poziomie sportowym. Przyjazd rodzin z różnych regionów naszego kraju i rodzin zagranicznych na tegoroczny turniej jest doskonałą promocją Gminy Wojaszówka, Frysztak i powiatów krośnieńskiego oraz strzyżowskiego.

PRO-FAMILY-CUP 2010
XII MIĘDZYNARODOWY RODZINNY TURNIEJ W TENISIE STOŁOWYM (Frysztak)

 • KATEGORIA AMATORSKA RODZIC + DZIECKO DO 16 LAT
  1. Piotr Tomoń i Grzegorz Tomoń (Krościenko Wyżne)
  2. Stanisław Dąbroś i Łukasz Dąbroś (Dąbrowa Tarnowska)
  3. Josef Gombik i Jakub Gombik (Kamienica/Słowacja)
  4. Roman Hano i Tomas Hano (Dubovica/Słowacja)
  5. Stefan Banas i Staefan Banas (Śvidnik/Słowacja)
  6. Aleksander Ligęska i Sebastian Ligęska (Dębica)
  7. Gyorgy Fail i Daniel Fail (Budapeszt)
  8. Lubos Tomko i Erik Tomko (Stropkov/Słowacja)
 • KATEGORIA AMATORSKA RODZIC + DZIECKO POWYŻEJ 16 LAT
  1. Zuzanna Roba i Dawid Roba (Bardejov/Słowacja)
  2. Daniel Gajdos i Maros Gajdos (Presov/Słowacja)
  3. Paweł Talar i Konrad Talar (Szczawa/Limanowa)
  4. Foryś Adam + Arkadiusz (Jaroslaw)
  5. Yevgienij Yaremko i Rostylav Yaremko (Lwów/Ukraina)
  6. Marek Zaręmba i Robert Zaręmba(Jedlicze)
  7. Wilk Andrzej + Grzegorz (Stobierna)
  8. Andrzej Ruta i Michał Ruta (Czarna/Łańcut)
 • KATEGORIA OTWARTA (OPEN) RODZIC + DZIECKO DO 16 LAT
  1. Peter Roba i Mateusz Roba (Bardejov/Słowacja)
  2. Michał Kostelnik i Lukas Kostelnik (Śvidnik/Słowacja)
  3. Henryk Bolsęga i Paweł Bolsęga (Słopnice/Limanowa)
  4. Szymon Gouda i Bartłomiej Gouda (Nowosielce)
  5. Andreasik Kazimierz + Michał (Brzostek)
  6. Jacek Broda i Konrad Broda (Stobierna)
  7. Adrian Kain i Krzysztof Kain (Słopnice/Limanowa)
  8. Paweł Calar i Konrad Calar (Limanowa)
 • KATEGORIA OTWARTA (OPEN) RODZIC + DZIECKO POWYŻEJ 16 LAT
  1. Oleg Fomenko i Borys Fomenko (Drohobycz/Ukraina)
  2. Tadeusz Wojdyła i Damian Wojdyła (Kołaczyce)
  3. Jacek Kolanko i Paweł Kolanko (Bratkówka)
  4. Miroslaw Kurecko i Miroslav Kurecko (Śvidnik/Słowacja)
  5. Adam Dudek i Radosław Dudek (Szerzyny)
  6. Daniel Antosiak i Izabela Antosiak (Dubiecko)
  7. Dezso Halasz i Janis Halasz (Budapeszt)
  8. Andras Rakos i Andras Rakos (Budapeszt)

Po raz dwunasty Towarzystwo Sportowe Pro–Familia było organizatorem Międzynarodowego Rodzinnego Turnieju w Tenisie Stołowym. Pro-Familia–Cup 2010 Turniej odbył się 23.05.20010 r. w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Frysztaku. W zawodach uczestniczyło 78 rodzin ( 156 osób ) z woj. podkarpackiego, małopolskiego, w czterech kategoriach wiekowych W turnieju wystąpiło 14 rodzin z ośmiu okręgów słowackich Śvidnik, Dubovica, Kamienica, Lipiny, Bardejov,Cerny/Toplou, Kiżmarok, Stropkov ), dwanaście rodzin z Ukrainy ( Lwów, Drohobycz, Żowkwa, Iwano - Frankowsk ). Poraz pierwszy w turnieju udział wzięło udział 7 rodzin z Węgier z XVII dzielnicy z Budapesztu. W Całym turnieju startowało 111 rodzin – 222 osób. Oprócz rodzin gościliśmy rodziny towarzyszące, które przyjechały dopingować swoich zawodników, oraz władze samorządowe z patronackich jednostek – 58 osób.
Zawody zostały dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie. Dla drużyn które zajęły pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach ufundowano puchary a fundatorem nagród był W-ce Marszałek Woj. Podkarpackiego Bogdan Rzońca. Dla 4 najlepszych rodzin w poszczególnych kategoriach przygotowano profesjonalny sprzęt sportowy- deski tenisowe, okładziny tenisowe, grawerowane puchary szklane, dyplomy. Fundatorami nagród były Starostwa Powiatowe w Krośnie, Strzyżowie. Gmina Wojaszówka jako główny organizator turnieju była sponsorem pucharów szklanych i grawerki na pucharach szklanych. Dla rodzin z Ukrainy, i rodzin z małopolski Gmina Frysztak zabezpieczyła zakwaterowanie na terenie GOSIR – Frysztak. Pozostałe rodziny z Węgier, Słowacji zostały zakwaterowane w ośrodku agroturystycznym w Odrzykoniu. Dla wszystkich rodzin uczestników turnieju organizatorzy przygotowali pamiątkowe nagrody i gażety reklamowe- długopisy. Otwarcia turnieju dokonał Senator R.P Stanisław Piotrowicz, Starosta Powiatu Strzyżowskiego Pan Robert Godek, W-ce Starosta Powiatu Krośnieńskiego Pan Andrzej Guzik, Wójt Gminy Wojaszówka Stanisław Blicharczyk którzy powitali wszystkich uczestników życząc wspaniałej rywalizacji sportowej i dobrej zabawy. Pogratulowali głównemu organizatorowi wytrwałości w kontynuowaniu turnieju. Patronat nad turniejem przyjęli Senator R.P Pan Stanisław Piotrowicz, Poseł na Sejm R.P Pan Piotr Babinetz, Starosta Powiatu Strzyżowskiego Pan Robert Godek , Starosta Powiatu Krośnieńskiego Pan Ja Juszczak, Wójt Gminy Wojaszówka Pan Stanisław Blicharczyk, Wójt Gminy Frysztak Jan Ziarnik. Zamknięcia turnieju dokonał Starosta Powiatu krośnieńskiego Jan Juszczak. W ceremonii nagradzania najlepszych rodzin we wszystkich kategoriach wiekowych udział wzięli licznie przybyli samorządowcy z patronackich jednostek – starosta powiatu strzyżowskiego – Robert Godek, Zastęca Wójta Gminy Wojaszówka Grzegorz Makara. Turniej sędziowali Pan Henryk Oleksiuk, Mieczysław Niemiec, Jacek Stasz, Jan Wnęk, Lesław Mocek. W trakcie turnieju uzgodniono kontynuację dalszych kontaktów w tenisie pomiędzy organizatorem T.S.Pro- Familia a okresami Śvidnika, Kamienicy, Keżmeroka i Ukrainą- Żowkwa, Iwano – Frankowsk. Głównymi sponsorami turnieju były firmy: ZRG KROSNO, PGNiG SANOK, RBDiM KROSNO, Cell Fast Krosno, KPB KROSNO, KROeko KROSNO, INVEST PROFIL BAJDY, JAFAR JASŁO, PBS SANOK,Naftomet krosno, Huta szkła Jasło, Zambet Odrzykoń, Uzdrowisko Rymanów Zdrój, LUKS GRANIT USTROBNA, ZAKŁADY MIĘSNE UNIMIĘS, POLSKIE MIĘSO I WĘDLINY ŁuKOSZ, ROKSANA STRZYŻÓW, Zielony koszyk Frysztak, Piekarnia Steczkowska Frysztak. Udział 14 rodzin z Słowacji, 12 rodzin z Ukrainy , siedmiu rodzin z Węgier świadczy o doskonałej współpracy i systematycznie rozwijających się dobrosąsiedzkich kontaktach na płaszczyżnie sportowo- rekreacyjnej. Zorganizowana impreza udowodniła jak duże zapotrzebowanie jest na rekreacyjne spędzanie wolnego czasu przez całe rodziny. Integracja rodzin zamieszkujących tereny przygraniczne stworzyła szansę do nawiązywania przyjażni i dobrze służy do dalszego rozwoju sportu na Podkarpaciu. Cel jaki został nakreślony przez Towarzystwo został zrealizowany czego dowodem jest zaproszenie młodzieży z powiatu krośnieńskiego na turnieje do Ukrainy i Słowacji. Tegoroczny Turniej w opinii obserwatorów i sędziów stał na bardzo wysokim poziomie sportowym. Przyjazd rodzin z różnych regionów naszego kraju i rodzin zagranicznych na tegoroczny turniej jest doskonałą promocją Gminy Wojaszówka, Frysztak i powiatów krośnieńskiego , strzyżowskiego.

Niepodległościowa siatka z Pro-Familią

Wojaszówka/Niepla

Po raz jedenasty Towarzystwo Sportowe Pro-Familia, była organizatorem Rodzinnego Turnieju Niepodległości w Piłce Siatkowej. Zawody odbywały się na dwóch salach sportowych szkoły podstawowej w Wojaszówce, oraz w szkole podstawowej w Niepli. W turnieju wystartowało 15 zespołów z woj. Podkarpackiego i drużyna z Vyżnego Orlika ze Słowacji. Do stałych uczestników, którzy w wielu przypadkach startowali już po raz jedenasty dołączyły nowe zespoły mające w swych składach całe rodziny. Drużyna z Rzeszowa z dzielnicy Baranówka była reprezentowana przez rodzinę Bandelaków, która w swoim składzie miala 3 członków rodziny. Trzyosobowy skład rodzinny był reprezentowany również przez zespół Foto–Hurt z Rzeszowa (rodzina Środów). Zespół z Vyżnego Orlika był reprezentowany przez dwie rodziny Siplak oraz Stefanisin. Pozostałe zespoły wystawiły po dwóch członków rodzin. Otwarcia turnieju dokonał Senator R.P Stanisław Piotrowicz. W ceremonii otwarcia udział wzięli

 • Starosta Powiatu krośnieńskiego Jan Juszczak
 • Wójt Gminy Wojaszówka Stanisław Blecharczyk
 • Zastępca Wójta Gminy Jasło Jan Lazar
 • Dyrektor szkoły podstawowej w Wojaszówce Ewa Górska
Zespoły zostały podzielone na cztery grupy. Do drużyn które zajęły w ubiegłym roku czołowe miejsca, a były to drużyny Foto-Hurt z Rzeszowa, reprezentacja z Osobnicy, Izol–Mont z Rzeszowa i drużyna z Vyżnego Orlika dolosowano pozostałe zespoły. Kapitanowie drużyn uczestniczących w turnieju dokonali losowania poszczególnych grup.

Drużyny uczestniczące w Wojaszówce:
Grupa A
 • Foto-Hurt Rzeszów
 • Belfer Tim Sanok
 • Reprezentacja Przybówka
 • Stowarzyszenie Dukla
Grupa B
 • Vyżny Orlik – Słowacja
 • Reprezentacja Bratkówki
 • Reprezentacje Wojaszówki
 • Royale Rzeszów
Drużyny uczestniczące w Niepli:
Grupa C
 • Gosir Jedlicze
 • Izol Mont Rzeszów
 • Baranówka Rzeszów
 • Reprezentacja Wrocanka
Grupa D:
 • Reprezentacja Osobnica
 • Kombornia
 • Beskid Iwonicz Zdrój
 • Czarni Czudec

Po rozegraniu meczów w grupach, cztery najlepsze drużyny z eliminacji spotkały się w meczach półfinałowych w Wojaszówce. Z grupy występującej w Niepli awansowały drużyny z Komborni i Osobnicy, z grupy występującej w Wojaszówce awansowały drużyny Foto-Hurt Rzeszów i Stowarzyszenie Dukla

Wynik meczu finałowego:
Foto-Hurt Rzeszów - Kombornia – 2:0 (15-10, 15-10)
Wyniki meczów półfinałowych:
Kombornia – Osobnica – 2: 0 ( 16-14, 15-13 )
Stowarzyszenie Dukla – Foto-Hurt Rzeszów – 0:2 (5-15, 7-15)
Trzecie miejsce
Drużyna z Osobnicy która wygrała z Stowarzyszeniem Dukla 2: 1 (15-10, 8-15, 16-14)

Końcowa kolejność 8 najlepszych drużyn:

 1. Foto – Hurt Rzeszów
  Michał Środa, Marcin Środa, Tomasz Środa, Andrzej Wielgosz, Adrian Czernicki, Mateusz Sztaba, Konrad Bednarczyk, Krzysztof Duraj, Paweł Szejnar
 2. Reprezentacja Komborni
  Tomasz Podkulski, Krzysztof Spiech, Paweł Spiech, Wojciech Jarosz, Piotr Kędra, Piotr Błyskal, Grzegorz Zych
 3. Reprezentacja Osobnicy
 4. Stowarzyszenie Dukla
 5. Reprezentacja Wojaszówka
 6. Vyzny Orlik Słowacja
 7. Izol Mont Rzeszów
 8. Baranówka Rzeszów

Gminę Wojaszówkę reprezentowały trzy drużyny, Reprezentacja Wojaszówka w połączeniu z zawodnikami szkoły Kopernika w składzie: Michał Niemiec, Michał Gałuszka, Michał Juda, Jan Makara, Jakub Urban, Tomasz Józefczyk, Jakub Gugała, Bartłomiej Gorczyca, Grzegorz Stec. Drużyna z Bratkówki wystąpiła w składzie: Wojciech Guzik, Marcin Guzik, Marcin Lenartowicz, Bartek Pelczar, Kamil Lasota, Piotr Drozd, Dominik Lasota, Tomasz Bordo. Drużyna z PrzyBówki wystąpiła w składzie; Piotr Witkoś, Grzegorz Witkoś, Waldemar Błażejewski, Jacek Kuprowski, Tomasz Frączek, Paweł Kozanecki, Jerzy Such, Wojciech Kilar, Robert Bedrzewski, Jerzy Żyła. Wysoki poziom meczów w grupach które w większości kończyły się tie brekami spowodowały że mecze finałowe rozgrywano w późnych godzinach wieczornych. Mecz finałowy został rozegrany po godz. 20.00 XI Międzynarodowy Turniej Niepodległości w Piłce Siatkowej został dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie. Nagrody i puchary dla wszystkich uczestników turnieju ufundowały: Starostwo Powiatowe w Krośnie, Gmina w Wojaszówce i Jaśle. Organizatorzy turnieju a szczególnie Jerzy Kaleta gorące podziękowania za udzieloną pomoc składa korzystając z łam Nowego Podkarpacia, Agnieszce Król, Lucynie Wąchale, Małgorzacie Wujkowskiej, Adamowi Jaworskiemu, Andrzejowi Skokowi , Hubertowi Cebuli. Osobne podziękowania należą się dyrektorom szkół podstawowych w Wojaszówce i Niepli za pomoc w przygotowaniu pomieszczeń dla wszystkich drużyn i sal sportowych. Składam również podziękowania dla obsługi szkoły podstawowej w Niepli za pomoc przy wydawaniu posiłków. Sponsorami turnieju byli; PGNiG – Sanok, Izol – Mont Rzeszów PKO BP S.A ROD w Lublinie, ZRG – Krosno, Cell- Fast Krosno, KRO-eko – Krosno, RBDiM – Krosno, KPB –Krosno, Naftomontaż Krosno, Foto- Hurt – Rzeszów, P.P.U.H.FEMIX Krosno, Uzdrowisko Rymanów, Poszukiwania Nafty i Gazu – Jasło, Gamrat Jasło Firma Invest Profil z Bajd, Bramex Bajdy.Drogbud- Strzyżów, Jafar Jasło, Otech Gorlice, Uzdrowiski Iwonicz. S.A, Luks Granit - Ustrobna Nagrody rzeczowe ufundowali:: Huta Szkła z Jasła, H uta Józefina Krosno, Huta szkła Deco- Glas z Krosna, Piekarnia Żaneta z Bajd, Hurtownia Domicela Jasło, Hurtownia Golden Fruit Jasło. Zakłady Masarskie Unimięs, Polskie Mięso i Wędliny Łukosz, Piekarnia Rogalik Jaszczew. Dla wszystkich drużyn organizatorzy przygotowali grawerowane puchary szklane, nagrody rzeczowe w postaci piłek siatkarskich, dyplomy Podczas tegorocznego turnieju Towarzystwo Sportowe. Pro-Familia uhonorowało Senatora R.P. Stanisława Piotrowicza, Starostę powiatu krośnieńskiego Jana Juszczaka, Wójta Gminy Jasło Stanisława Pankiewicza, Wójta Gminy Wojaszówka Stanisława Blecharczyka okolicznościowymi grawertonami za pomoc przy organizacji wszystkich turniejów tenisowych i siatkarskich W uroczystej ceremonii wręczania nagród wzięli udział: Starosta Powiatu krośnieńskiego Jan Juszczak, Wójt Giny Jasło Stanisław Pankiewicz , Dyrektor PKO BANK POLSKI w Krośnie – Edward Nowak, Zastępca Wójta Gminy Wojaszówka – Grzegorz Makara Sędziami zawodów byli: Andrzej Zajchowski Janusz Eustachiewicz, Janusz Pruchnik, Jerzy Słowik Patronat medialny nad imprezą sprawowały: Nowe Podkarpacie, Gazeta codzienna - Nowiny Honorowy Patronat nad turniejem objął Senator R.P Stanisław Piotrowicz, Poseł na Sejm R.P.Piotr Babinetz,i W-ce Marszałek Woj. Podkarpackiego Pan Bogdan Rzońca